Lô khung 3 ngày là gì? Các hình thức nuôi lô khung 3 ngày