Khái niệm kép bằng, kép âm, kép lệch & sát kép trong lô đề