Dàn đặc biệt là gì? Khái niệm dàn đặc biệt: Dàn đặc biệt chính là một tập hợp gồm nhiều các cặp số khác nhau. Từ 10 con số trở nên người ta có thể gọi nó là dàn. Những con số này không phải được ghép với nhau một cách ngẫu nhiên. Mà giữa