Tổng hợp những cặp lô số hay đi về cùng nhau nên ghi nhớ